Storskrald

 

Der afhentes storskrald tirsdage i ulige uger.

Datoer for afhentning meddeles på informationstavle i opgangen. Storskrald skal være stillet ud senest mandag aften før afhentning, dog tidligst to dage før.

Blå container er kun til mindre brændbart, og står på parkeringspladsen ved Glentevej 45.

Følgende medtages ikke som storskrald, og skal afleveres på Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 45:

  • Glas og flasker af enhver art

  • Bordplader af sten

  • Byggeaffald

  • Farligt affald (lysstofrør, elpærer og batterier)

  • Imprægneret træ

  • Papir til genbrug

  • Porcelæn, keramik og lertøj

  • Maling og andre kemikalier

  • Batterier af en hver art

  • Spejle og akvarier