Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Mathias Helleberg Hagstrøm. Glentevej 9,1.th.

Næstformand  Bent Nielsen, Glentevej 47, st tv

Medlem Michael Poulsen, Glentevej 43, 2.tv.

Medlem Henriette Nørregaard Christensen, Glentevej 27, st.th.

Suppleant for afd. best. Kevin Pedersen, Glentevej 55, 1.tv.

Suppleant for afd. best Michael Morton, Glentevej 17, 2.tv.