Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Jannik Andresen Schwartz

Næstformand Steven Knap, Glentevej 45, 1. tv

Kasserer Mathias Helleberg Hagstrøm, Glentevej 9, 1. th

Medlem Bent Nielsen, Glentevej 47, st tv

Medlem Henriette Nørregaard Christensen, Glentevej 27, st.th.