Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Mathias Helleberg Hagstrøm. Glentevej 9,1.th.

Næstformand  Bent Nielsen, Glentevej 47, st tv

Medlem Michael Poulsen, Glentevej 43, 2.tv.

Medlem Henriette Nørregaard Christensen, Glentevej 27, st.th.

Medlem Alice Andersen, Glentevej 39, st.th.

Medlem Steen Remi Børgesen, Glentevej 31, st.tv.

Suppleant for afd. best. Maj-Britt Hansen, Glentevej 63, 1.tv.

Suppleant for afd. best Carsten Havenkvist, Glentevej 39, st.th.