Glenteklubben

Glenteklubben er åben for alle beboere i Engbrydeparken.

Aktiviteter er dog primært rettet mod beboere på 50+ og i særdeleshed mod pensionister. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent udgør i året 2012 300,00 kr. Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til et bestyrelsesmedlem.

Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort. Kontingent betales hvert år 1. januar. Kontingentet skal være betalt for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

    2019  
       
  JANUAR    
Nærmere tilgår Tirsd. D.  8. Kl. 13,00 Hygge Husk medbragt mad
      Drikkevarer kan købes
HUSK medbragt mad og festhumør      
Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 22. Kl. 13,00 Banko - OBS 1 plade 20 kr. - 3 plader 50 kr.
    Kun for medlemmer, Ekstraspil 20 kr-
    men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes
1 plade 20 kr. - 3 plader 50 kr.   dommen kan inviteres  
Ekstraspil 20 kr-      
Drikkevarer kan købes FEBRUAR    
  Tirsd. D.  5. Kl. 13,00 27års fødselsdagsfest Husk medbragt mad 
      Drikkevarer kan købes
Husk godt humør      
Drikkevarer kan købes Tirsd. D.19. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
      Drikkevarer kan købes
Husk godt humør      
Tilmelding senest. 16.10. MARTS    
  Tirsd. D. 5. Kl. 13,00 Generalforsamling Husk forslag til Arne Jørgensen 
      senest 6 dage før
Husk godt humør      
Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 19. Kl. 19,00 Hygge Husk godt humør
    Varm mad serveres Tilmelding senest 05.03
       
Husk ting til juledekorationer April    
Vi serverer gløgg og æbleskiver Tirsd. D.. 2. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør
       
Husk en gave til min. 25,- kr. April    
Husk medbragt mad Tirsd. D. 16. Kl. 13,00 Afslutningsfest Husk medbragt mad og
      festhumør
      Drikkevarer kan købes
     
       
                                  Ret til ændringer forbeholdes    
       
       
    GOD SOMMER

 

Kontigent: 300 kr. betales ved indmeldelse og elleres hvert 1. januar.

Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til bestyrelsesmedlem. Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort.

Indbetaling af kontingent til:

Henning Jensen (kasserer)

Arne Jørgensen (kasserer)

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.

Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jørgensen, Glentevej 67, st. tv. (formand) tlf. 40 97 22 83

Kasserer: Henning Jensen, Glentevej 69, st.th. (kasserer) tlf. 43 45 32 49

Jørgen Andersen, Glentevej 39,1.tv. (bestyrelsesmedlem)

Bente Jørgensen, Glentevej 67,st.tv. (bestyrelsesmedlem) 22 48 18 34

Ena Jensen, Glentevej 69, st.th. (bestyrelsesmedlem)

Britta Wehler, Glentevej 21, 1.tv. (bestyrelsessuppleant)