Glenteklubben

Glenteklubben er åben for alle beboere i Engbrydeparken.

Aktiviteter er dog primært rettet mod beboere på 50+ og i særdeleshed mod pensionister. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent udgør i året 2012 300,00 kr. Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til et bestyrelsesmedlem.

Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort. Kontingent betales hvert år 1. januar. Kontingentet skal være betalt for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

2019     2020  
AUGUST          
Tirsd.  D .27. Kl. 09,30 Skovtur Nærmere tilgår JANUAR    
      Tirsd. D.  7 . kl. 13,00 Hygge Husk medbragt mad
SEPTEMBER         Drikkevarer kan købes
Tirsd.  D. 17 . Kl. 13,00 Start-op-fest HUSK medbragt mad og festhumør      
    Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 21. Kl. 13,00 Banko - OBS  3 plader 45 kr. - Ekstraplade 10 kr.
        Kun for medlemmer, 6 spil
OKTOBER       men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes
Tirsd. D. 1. Kl. 13,00  Hygge Husk godt humør   dommen kan inviteres  
    Drikkevarer kan købes      
      FEBRUAR    
Tirsd. D. 15. Kl. 13,00 Banko - OBS  3 plader 45 kr. - Ekstraplade 10 kr. Tirsd. D. 4. Kl. 13,00 28års fødselsdagsfest Husk medbragt mad 
  Kun for medlemmer, 6 spil     Drikkevarer kan købes
  men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes      
  dommen kan inviteres   Tirsd. D. 18. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
          Drikkevarer kan købes
Tirsd. D. 29. Kl. 13,00  Hygge Husk godt humør      
    Drikkevarer kan købes MARTS    
      Tirsd. D. 3. Kl. 13,00 Generalforsamling Husk forslag til Arne Jørgensen 
NOVEMBER         senest 6 dage før
Tirsd. D. 12. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør      
  Varm mad serveres Tilmelding senest. 29.10 Tirsd. D. 17. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
        Varm mad serveres Tilmelding senest 03.03.
           
Tirsd. D.  26. Kl. 13,00 Juleforberedelser Husk ting til juledekorationer Tirsd. D. 31. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør
    Vi serverer gløgg og æbleskiver     Drikkevarer kan købes
           
      April    
DECEMBER     Tirsd. D.  14 Kl. 13,00 Afslutningsfest Husk medbragt mad og
Tirsd. D. 10. Kl. 13,00 Julefest Husk en gave til min. 25,- kr.     festhumør
    Husk medbragt mad     Drikkevarer kan købes
         
           
                                      Ret til ændringer forbeholdes    
           
           
  GOD JUL  -  GODT NYTÅR     GOD SOMMER  

 

Kontigent: 300 kr. betales ved indmeldelse og elleres hvert 1. januar.

Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til bestyrelsesmedlem. Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort.

Indbetaling af kontingent til:

Henning Jensen (kasserer)

Arne Jørgensen (kasserer)

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.

Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jørgensen, Glentevej 67, st. tv. (formand) tlf. 40 97 22 83

Kasserer: Henning Jensen, Glentevej 69, st.th. (kasserer) tlf. 43 45 32 49

Jørgen Andersen, Glentevej 39,1.tv. (bestyrelsesmedlem)

Bente Jørgensen, Glentevej 67,st.tv. (bestyrelsesmedlem) 22 48 18 34

Ena Jensen, Glentevej 69, st.th. (bestyrelsesmedlem)

Britta Wehler, Glentevej 21, 1.tv. (bestyrelsessuppleant)