Glenteklubben

 

Glenteklubben er åben for alle beboere i Engbrydeparken.

Aktiviteter er dog primært rettet mod beboere på 50+ og i særdeleshed mod pensionister. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent udgør i året 2012 300,00 kr. Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til et bestyrelsesmedlem.

Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort. Kontingent betales hvert år 1. januar. Kontingentet skal være betalt for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

  2017     2018  
           
SEPTEMBER     JANUAR    
Onsd.  D . 6. Kl.10,00 Skovtur Nærmere tilgår Tirsd. D.  9. Kl. 13,00 Hygge Husk medbragt mad
          Drikkevarer kan købes
Tirsd.  D.19. Kl. 13,00   HUSK medbragt mad og festhumør      
Start-op-fest   Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 23. Kl. 13,00 Banko - OBS 1 plade 20 kr. - 3 plader 50 kr.
        Kun for medlemmer, Ekstraspil 20 kr-
OKTOBER       men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes
Tirsd. D.  3. Kl. 13,00  Banko - OBS 1 plade 20 kr. - 3 plader 50 kr.   dommen kan inviteres  
  Kun for medlemmer, Ekstraspil 20 kr-      
  men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes FEBRUAR    
  dommen kan inviteres   Tirsd. D.   6. Kl. 13,00 26års fødselsdagsfest Husk medbragt mad 
          Drikkevarer kan købes
Tirsd. D. 17. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør      
    Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 20. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør
          Drikkevarer kan købes
Tirsd. D. 31. Kl. 13,00  Hygge Husk godt humør      
  Varm mad serveres Tilmelding senest. 17.10. MARTS    
      Tirsd. D.  6. Kl. 13,00 Generalforsamling Husk forslag til Arne Jørgensen 
NOVEMBER         senest 6 dage før
Tirsd. D. 14. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør      
    Drikkevarer kan købes Tirsd. D. 20. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
        Varm mad serveres Tilmelding senest 06.03
           
Tirsd. D. 28. Kl. 13,00 Juleforberedelser Husk ting til juledekorationer April    
    Vi serverer gløgg og æbleskiver Tirsd. D.  3. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør
           
DECEMBER   Husk en gave til min. 25,- kr.      
Tirsd. D. 12. Kl. 13,00 Julefest Husk medbragt mad Tirsd. D. 17. Kl. 13,00 Afslutningsfest Husk medbragt mad og
          festhumør
          Drikkevarer kan købes
         
           
                                      Ret til ændringer forbeholdes    

Kontigent: 300 kr. betales ved indmeldelse og elleres hvert 1. januar.

Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til bestyrelsesmedlem. Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort.

Indbetaling af kontingent til:

Henning Jensen (kasserer)

Arne Jørgensen (kasserer)

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.

Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jørgensen, Glentevej 67, st. tv. (formand) tlf. 40 97 22 83

Kasserer: Henning Jensen, Glentevej 69, st.th. (kasserer) tlf. 43 45 32 49

Jørgen Andersen, Glentevej 39,1.tv. (bestyrelsesmedlem)

Bente Jørgensen, Glentevej 67,st.tv. (bestyrelsesmedlem) 22 48 18 34

Ena Jensen, Glentevej 69, st.th. (bestyrelsesmedlem)

Britta Wehler, Glentevej 21, 1.tv. (bestyrelsessuppleant)