Affald

Køkkenaffald
Køkkenaffald lægges i affaldsposer.

Poserne skal være lukkede, inden de smides i containeren.

Knive og skarpe genstande
Husk altid at pakke glas, knive og andre skrape genstande forsvarligt ind. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte administrationskontoret.

Storskrald
Storskrald skal placeres i storskralderummet (og ikke i de grønne containere) i containerhusene. Storskralderummene bliver tømt mandag, onsdag og fredag. Hvis man har meget storskrald, skal administrationskontoret kontaktes for aftale om afhentning.

Storskrald er ikke: haveaffald, maling, olie og andre kemakalier. Batterier og køleskabe afleveres hos forhandleren. Medicinrester afleveres på apoteket.

Andet affald (olie m.m.) henvises til genbrugsstationen:

Paul Bergsøes Vej 45 Tlf. 43 20 80 50

Åbent alle dage mellem kl. 10-18 (dog lukket 24., 25., 26., 31. dec. og 1. jan.).

Haveaffald - i perioden fra april til oktober

Affaldet skal stilles ud foran haven om mandagen og vil derefter blive afhentet om tirsdagen. Alt haveaffald skal lægges i klare sække og grene skal bundtes i en længde af max 1 meter. Andet affald som jord, grus, potter og lignende bliver ikke afhentet. Hvis man har meget haveaffald eller begrænsede mængder jord eller grus, skal administrationskontoret kontaktes for aftale om afhentning.

Haveaffald og andet affald.