Affald

 

Køkkenaffald
Køkkenaffald lægges i affaldsposer.
Poserne skal være lukkede, inden de smides i containeren.

 

Knive og skarpe genstande
Husk altid at pakke glas, knive og andre skrape genstande forsvarligt ind. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte administrationskontoret.