Toggle Mobile Menu

Beboerlokalet

Regler for leje af beboerlokalet beliggende Glentevej 21, 2600 Glostrup

Beboerlokalet kan kun lejes af beboere i Engbrydeparken.

Anmodning om leje af beboerlokalet rettes på ejendomskontoret Vestergårdsvej 10 eller telefon 43 96 90 83, i åbningstiden.

Adresse:           Vestergårdsvej 10, 2600 Glostrup

Mail:                  glostrup@kab-bolig.dk

Telefon:            43969083

Telefonisk henvendelse

Alle hverdage 09.00-10.00

Man. - ons.- tors. 13.00 - 14.00

Personlig henvendelse

Man. - ons. - tors. - fre. 10.00-11.00

Tirsdag 16.00-18.00

Pris:

700 kr. for leje al lokalet og 500 kr. i depositum

Benyttelse:

Beboerlokalet må kun benyttes til sluttede selskaber, max 40 personer inkl. køkken personale.

De skal anmode Deres gæster om at benytte den store parkeringsplads ved nedgangen til beboerlokalet - samt forlade området stilfærdigt uden brug af bilhorn og råb.

Lejer forpligter sig til at aflevere lokalet i ubeskadiget stand og er indforstået med at betale enhver beskadigelse eller forringelse af lokalet. Ligeledes er lejer indforstået med, at såfremt der fremkommer berettigede klager fra omkring boende at miste sit depositum og vil ikke fremover kunne leje beboerlokalet.

Lejeren opfordres til af aftale tid til gennemgang af lokalet efter afbenyttelse, således at lejer er til stede ved gennemgangen. I modsat fald lægges den af udlejerens repræsentant foretagne vurdering af eventuel beskadigelse og forringelse til grund for lejerens ansvar.

Lejeren kan i lejeperioden frit disponere over lokalet, køkkenet samt inventar og service. Lokalerne, inventar og service modtages rengjort og skal afleveres i samme stand.

Forbehold:

Udlejer tager forbehold for opfyldelse af kontrakten som følge af force majeure samt omstændighederne, der ligger uden for afdelings kontrol eller omstændigheder, der væsentligt forrykker forudsætninger for opfyldelse af kontrakten

Ordensregler:

Beboerlokalet kan kun lejes i dagtimerne, hvilket betyder, at man først har adgang til lokalet kl. 10.00 og aktiviteter herunder larm - musik mv. skal ophøre senest kl. 22.00, lokalet skal forlades senest kl. 23.00.

Det betyder, at gæster skal forlade lokalet kl. 22.00 og at der kun kan foregå oprydning og rengøring indtil kl. 23.00.

I øvrigt henvises der til ORDENSREGLERNE FOR ENGBRYDEPARKEN og vagt nr. 70 15 38 00.