Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Henriette Nørregaard

Kasserer Steen Remi Børgesen

Medlem  Marianne Jensen

Medlem Bent Nielsen

Medlem Michael Morton

1. Suppleant for afd. best Salma Shaheen