Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Mathias Helleberg Hagstrøm

Næstformand  Marianne Jensen

Kasserer Steen Remi Børgesen

Medlem Bent Nielsen

Medlem Mathias Selchau Nielsen

1. Suppleant for afd. best Henriette Nørregaard

2. Suppleant for afd. best Michael Morton