Afdelingsbestyrelsens medlemmer

 

Bestyrelsen i Engbrydeparken består af følgende medlemmer:

Formand Mathias Helleberg Hagstrøm

Næstformand  Michael Poulsen

Kasserer Steen Remi Børgesen

Medlem Bent Nielsen

Medlem Alice Andersen

1. Suppleant for afd. best Marianne Jensen

2. Suppleant for afd. best Marianne Nørgaard