Glenteklubben

Glenteklubben er åben for alle beboere i Engbrydeparken.

Aktiviteter er dog primært rettet mod beboere på 50+ og i særdeleshed mod pensionister. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingent udgør i året 2012 300,00 kr. Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til et bestyrelsesmedlem.

Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort. Kontingent betales hvert år 1. januar. Kontingentet skal være betalt for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

2020     2021  
SEPTEMBER          
Tirsd.  D . 1. Kl. 09,30 Skovtur A F L Y S T JANUAR    
      Tirsd. D.  5 . kl. 13,00 Hygge Husk medbragt mad
          Drikkevarer kan købes
Tirsd.  D. 15 . Kl. 13,00 Start-op-fest Klubben arrangerer en frokost eller      
    noget lignende Tirsd. D. 19. Kl. 13,00 Banko - OBS  3 plader 45 kr. - Ekstraplade 10 kr.
        Kun for medlemmer, 6 spil
Tirsd. D.  29. Kl. 13,00  Hygge Husk godt humør   men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes
    Drikkevarer kan købes   dommen kan inviteres  
           
OKTOBER     FEBRUAR    
Tirsd. D. 13. Kl. 13,00 Banko - OBS  3 plader 45 kr. - Ekstraplade 10 kr. Tirsd. D. 2. Kl. 13,00 30 års fødselsdagsfest Husk medbragt mad 
  Kun for medlemmer, 6 spil     Drikkevarer kan købes
  men beboere i ejen- Drikkevarer kan købes      
  dommen kan inviteres   Tirsd. D. 16. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
          Drikkevarer kan købes
Tirsd. D.  27 Kl. 13,00  Hygge Husk godt humør      
  Varm mad serveres Tilmelding senest. 2010 Marts    
      Tirsd. D.  2. Kl. 13,00 Generalforsamling Husk forslag til Arne Jørgensen 
          senest 6 dage før
NOVEMBER          
Tirsd. D.  10. Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør Tirsd. D. 16. Kl. 13,00 Hygge Husk godt humør
    Drikkevarer kan købes   Varm mad serveres Tilmelding senest 02.03.
           
      Tirsd. D.  30 Kl. 13,00 Hygge m/minibanko Husk godt humør
Tirsd. D.  24. Kl. 13,00 Juleforberedelser Husk ting til juledekorationer     Drikkevarer kan købes
    Vi serverer gløgg og æbleskiver      
      April    
DECEMBER                                                                       Tirsd. D. 13 Kl. 13,00 Afslutningsfest Husk medbragt mad og
Tirsd. D.   8. Kl. 13,00 Julefest Husk en gave min. 25 kr.     festhumør
    Husk medbragt mad   Drikkevarer kan købes
         
           
                                      Ret til ændringer forbeholdes    
             
  GOD JUL  -  GODT NYTÅR   GOD SOMMER  

 

 

Kontigent: 300 kr. betales ved indmeldelse og elleres hvert 1. januar.

Pensionister kan søge om kontingentnedsættelse, henvendelse rettes til bestyrelsesmedlem. Husk medbring sygesikringskort og pensionistkort.

Indbetaling af kontingent til:

Henning Jensen (kasserer)

Arne Jørgensen (kasserer)

For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.

Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jørgensen, Glentevej 67, st. tv. (formand) tlf. 40 97 22 83

Kasserer: Henning Jensen, Glentevej 69, st.th. (kasserer) tlf. 43 45 32 49

Jørgen Andersen, Glentevej 39,1.tv. (bestyrelsesmedlem)

Bente Jørgensen, Glentevej 67,st.tv. (bestyrelsesmedlem) 22 48 18 34

Ena Jensen, Glentevej 69, st.th. (bestyrelsesmedlem)