Afdelingsbestyrelsen
 

Daglig drift

I det daglige er det afdelingsbestyrelsen der i konkrete sager træffer beslutninger på afdelingens vegne. De er blevet valgt af jer til at varetage afdelingens ve og vel, men selvfølgelig inden for de rammer, der er vedtaget på afdelingsmødet. Nedenfor kan du få indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.
 

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsen er først og fremmest ansvarlig for at indkalde til afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen sørger også for, at afdelingen har en gældende husorden, dog skal husordenen vedtages på et afdelingsmøde.

Derudover skal afdelingsbestyrelsen følge udviklingen i afdelingen - går det som det skal med den daglige drift, med vedligeholdelsen, med miljøhensynet og fungerer det sociale miljø tilfredsstillende, er der behov for flere aktiviteter for beboerne osv.

Det er også afdelingsbestyrelsens opgave at bedømme hvor og hvornår, der er behov for forandringer. Blandt andet drøfter og laver afdelingsbestyrelsen aftaler om afdelingens vedligeholdelse og økonomi med ejendomskontoret.

Afdelingsbestyrelsen indgår aftale med ejendomskontoret om, hvordan den i praksis vil udføre sit hverv, og hvor meget den ønsker at blive involveret i den daglige drift af ejendommen.

Afdelingsbestyrelsen kan vælge at beskrive retningslinjerne for, hvordan den ønsker at arbejde i en forretningsorden.

Afdelingsbestyrelsen spiller også en vigtig rolle, i forhold til at sætte aktiviteter i gang i afdelingen. Det kan fx være en fastelavnsfest for børnene, bankospil eller plant-blomster-dag. Den sørger også for, at større projekter – det kan fx være en renovering eller en ny legeplads – bliver gennemført (nye skal godkendes af afdelingsmødet). Endelig arrangerer den møder om væsentlige forhold i afdelingen og sørger for, at beboerne får den relevante information om, hvad der foregår og skal foregå i afdelingen.
 

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative opgaver

Det er Glostrups Ejendomsselskab, der sørger for at iværksætte og gennemføre de arbejder, der er besluttet i afdelingen. Samtidig er det også ejendomskontoret, som gennemfører udbud, når der skal købes nyt eller sættes projekter i gang i afdelingen. Det er også ejendomskontoret som er arbejdsgiver for de ansatte på afdelingerne, og derfor står for ansættelser og afskedigelser.

Afdelingsbestyrelsen bliver altid orienteret, når det sker. Er der tale om ledende medarbejdere sker ansættelser og afskedigelser i samarbejde mellem ejendomskontoret og afdelingsbestyrelse.
 

Hvad kan afdelingsbestyrelsen beslutte?

Afdelingsbestyrelsen kan inden for den ramme, afdelingsmødet fastlægger, træffe beslutninger i en række spørgsmål, som vedrører afdelingen. Eksempelvis at der, inden for budgettets rammer og afdelingsmødets beslutninger, skal udføres vedligeholdelsesarbejder eller at kollektive anlæg skal fornyes. Afdelingsbestyrelsen afgør selv, på hvilket niveau og i hvilken form beboerne skal informeres.

Afdelingsbestyrelsen i Vestergården

Afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken