Naboskabsundersøgelsen

Naboskabsundersøgelsen måler beboernes oplevelse af 7 temaer:

  • Den generelle tilfredshed med at bo i området

  • Naboskabet – hvordan omgås man hinanden i området?

  • Beboernes kontakter ud af området – igennem sport, frivillige aktiviteter osv

  • Trygheden – og hvor meget fylder kriminaliteten i området?

  • Det fysiske miljø – hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen?

  • Ressourcerne– hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere?

  • Accepten af forskellighed – er det ok, at vi ikke alle er ens?


Resultater

Glostrup Engbrydeparken

Glostrup Vestergården

Analyse