Organisationen

- i Glostrup Ejendomsselskab


Beboerne

- i Glostrup Vestergård I-IV og Engbrydeparken vælger Afdelingsbestyrelse.
 

 

Afdelingsmødet

- vælger repræsentanter til repræsentantskabet i den enkelte boligorganisation.
 

 

Repræsentantskabet

- er Glostrups Ejendomsselskab øverste myndighed.
 

 

Repræsentantskabet

- for Glostrup Ejendomsselskab vælger boligorganisationens bestyrelse.
 

 

Boligorganisationens bestyrelse

- forestår den daglige varetagelse af Glostrup Ejendomsselskab.