Parabol

Opsætning af parabol

Det er tilladt at opsætte parabol på altanen. Du skal dog først fremsende ansøgning vedlagt kopi af indboforsikring. Det koster 600 kr. i depositum til helt eller delvis retablering ved en evt. fraflytning.

Parabolen må ikke opsættes på murværk og vanger. Brug evt. strips til fastgørelse. Parabolen må ikke overstige 60 cm i diameter. Ansøgning sendes til ejendomskontoret forinden opsætning.