Reglementer

Her på siden kan du udskrive ordensreglerne, vedtægterne, vedligeholdelsesreglementet, information om installationsretten, klageformular samt ansøgning om kat (er kun gældende for dig der bor i afdeling III og IV).

Ansøgning om kat

Forretningsorden for afdelingsmøde i Engbrydeparken

Forretningsorden for afdelingsmøde i Vestergården

Klageformular

Installationsretten

Gældende Husorden for Engbrydeparken pr. 29.02.2024

Gældende Husorden Vestergården pr. 27.02.2024

Nultolerance politik

Råderet inde i boligen

Vedtægter

Gældende Vedligeholdelsesreglement for Engbrydeparken pr. 29.02.2024

Gældende Vedligeholdelsesreglement Vestergården pr. 27.02.2024

 

Vaskerireglement Vest I_ III og IV

Vaskerireglement Vest II