Reglementer

Her på siden kan du udskrive ordensreglerne, vedtægterne, vedligeholdelsesreglementet, information om installationsretten, klageformular samt ansøgning om kat (er kun gældende for dig der bor i afdeling III og IV).

Ansøgning om kat

Forretningsorden for afdelingsmøde i Engbrydeparken

Forretningsorden for afdelingsmøde i Vestergården

Klageformular

Installationsretten

Husorden Engbrydeparken

Husorden Vestergården pr. 26-10-2023

Råderet inde i boligen

Vedtægter

Vedligeholdelsesreglement i GE

Vedligeholdelsesreglement Vestergården pr. 26-10-2023

Vaskerireglement Vest I_ III og IV

Vaskerireglement Vest II