Storskrald

 

Haveaffald:

Større mængder af grenaffald kan afleveres i båsen til haveaffald. Båsen er placeret på bagsiden af butikkerne Glentevej 1-13.

Storskrald:

På parkeringspladsen ved Glentevej 43 er Miljøpladsen til storskrald. Affaldet sorteres i de forskellige fraktioner.

Vær opmærksom på nedenståede affald som skal afleveres til kommunens genbrugsstation:

Batterier til køretøjer

Bildæk

Spejle

Trykimprægneret træ