Affald

Til beboerne i Glostrup Vestergård I-IV.                                                   

Information vedrørende affald                                                                                                                                                                                                                  

Haveaffald.                                                 

Der afhentes haveaffald fra den første tirsdag i april og til og med sidste tirsdag i oktober. Affaldet skal stilles ud foran haven om mandagen og vil derefter blive afhentet om tirsdagen. Alt haveaffald skal lægges i klare sække og grene skal bundtes i en længde af max. 1 meter. Andet affald som jord, grus, potter og lign. bliver ikke af­hen­tet. Haveaffald der sættes uden for afhentnings perioden, skal man selv bortskaffe.

 

Storskrald  (ikke haveaffald, maling, olie og andre kemikalier)

Storskrald skal placeres i containerhusene for storskrald.

Storskaldsrummene bliver tømt hele året hver mandag, onsdag og fredag.

Hvis man har meget storskrald, skal administrationskontoret kontaktes for aftale om lån af trailer. Traileren sættes tættest ved boligen fra kl. 15.00 og afhentes igen næste morgen. Det er muligt at låne traileren mandag til fredag. Traileren kan ikke lånes over en weekend.

Alt affald der lægges på traileren skal sorteres ordentligt og korrekt (se anvisning) samt i klare sække.

 

Følgende skal afleveres på den nærmeste genbrugsplads

Maling, olie og andre kemikalier

Batterier til køretøjer

Alle former for hårde hvidevare (vaskemaskine, køleskab m.m.)         

 

Dagrenovation.

Poser med dagrenovation skal være lukkede, inden det lægges i containeren til dagrenovation.

 

Glas, aviser, metal, plastik og pap.

Ovenstående fraktioner lægges i de dertil opstillede containere.

Hvis du er i tvivl om ovenstående, er du velkommen til at kontakte administrationskontoret.

         

              

Med venlig hilsen

Administrationskontoret