Containergården

Containergården ligger overfor Vestergårdsvej 123. Indkørslen fra Vestergårdsvej, bruges kun af gårdmændene. Den store indkørsel fra Hestedøstervej bruges af de store lastbiler ved afhentning af containere og affald. Containergården er indrettet med båse og containere til affald.

Efter indvielse af containergården, er den blevet taget i brug af gårdmændene. Den bruges til at oplagre jord, grus og salt. Jorden bruger vi i forbindelse med opretninger af de grønne områder. Salten bruges om vinteren til glatførebekæmpelse.

I forbindelse med afhentning af storskrald fra containerhusene, kører gårdmændene ned med tingene i containergården, hvor det bliver sorteret i følgende fraktioner:

 1. El skrot

 2. Småt brændbart

 3. Stort brændbart

 4. Madrasser med fjedre

 5. Jern

 6. Murbrokker

 7. Grønt affald

 8. Farligt affald


Farligt affald sorteres endnu en gang i følgende fraktioner:

 1. Batterier

 2. Kviksølvholdigt affald

 3. Gift og bekæmpelsesmidler

 4. Maling og lignende

 5. Olieaffald

 6. Baser

 7. Andet farligt affald


Farligt affald har sin egen aflåste container. Endvidere hentes der i sommerhalvåret haveaffald som lægges i grønt affald. Der er ikke adgang for beboerne i containergården, og der må heller ikke smides affald udenfor porten, da vores storskraldsrum ved containerhusene er åbne for alle beboere. Der må ikke lægges medicin eller gift i rummene, dette skal afleveres hvor man har købt disse ting.

Containergården - miljøgodkendelse.