Vestergårdens afdelingsbestyrelse

Vestergårdens afdelingsbestyrelse afholder møder anden tirsdag i hver måned, dog ikke i juli. Referater møderne finder du i menuen til venstre.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens arbejde her.

Den nye bestyrelse har endnu ikke fået en mail så, hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til administrationskontoret på glostrup@kab-bolig.dk, så skal vi sørge for at det kommer til formand Tommy Carlsen.