Vestergårdens afdelingsbestyrelse

Vestergårdens afdelingsbestyrelse afholder møder første tirsdag i hver måned, dog ikke i juli. Dagsordner samt referater finder du i menuen til venstre.

Du kan altid møde formanden på administrationskontoret mellem kl. 16.00 og 16.30, på de dage hvor der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder. Du er også velkommen til at kontakte den formanden på telefon 21 48 45 13 eller på dogu@kab-bolig.dk.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens arbejde her.