Grønne tage

 

Vi har fundet stor inspiration fra Augustenborg i Malmø.

Grønne tage fungerer som et naturligt klimaanlæg, da det kan nedkøle ved høje udendørs temperaturer og desuden holde på varmen når det er koldt.
 

Fordele ved Grønne tage:

 • Binder regnvand, hvilket giver en mindre belastning af kloaksystemet, hvilket kan give en besparelse i vandafledningsafgifterne.

 • Beskytter mod støj, både inde- og udefra.

 • Et grønt tag skabet et rigere dyre- og planteliv.

 • Beskytter det underliggende tag.

 • Binder CO2

 • Forlænger tagets levetid

Klik her for at hente brochuren om Grønne tage. 

 

Hvorfor Grønne tage og LAR?

 • Energi – holder på varmen om vinteren

 • Klima – planterne binder CO2 og køler omgivelserne

 • Helse – mange oplever færre problemer med skimmelsvamp

 • Økologi – er nogle af de mest naturlige byggematerialer

 • Vand – forhindrer oversvømmelser

 • Æstetik – de er flotte at se på

 • Habitat for vilde dyr – især fugle og insekter drager nytte af disse tage

 • Dansk flora – kan styrke den danske flora i et bebygget, urbant miljø

 • Grønne korridorer – for mennesker, planter og dyr


På afdelingsmøde i afdeling III, den 11. december 2012 blev det besluttet at der skal lægges Grønne tage på de gule blokke i afdeling III. Prøveblok opstartes i april 2013, og samtlige blokke forventes færdige i løbet af 1 år.

 

Fremtiden - Grønne gavle

Grønne gavle fungerer som et naturligt klimaanlæg da det kan nedkøle bygningen ved høje udendørs temperaturer og holder desuden på varmen når det er koldt.